THÀNH PHỐ CÀ PHÊ: CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN THÁNG 6/2021

THÀNH PHỐ CÀ PHÊ: CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN THÁNG 6/2021

Mặc dù có những khó khăn về dịch bệnh covid-19 bùng phát trên cả nước nhưng với cam kết giúp các chủ nhân đầu tiên của Thành phố Cà phê có thể “an cư” trong ngôi nhà mơ ước của mình, Trung Nguyên Legend cùng các đối tác xây dựng vẫn đảm bảo đúng tiến độ xây dựng.

08. 19002090
ĐẶT MUA
08. 19002090